MAS FOTOS

[+] [+] [+]
[+] [+]

Qui som

Tobias Tobias Goncharoff, D.C. La plètora de tècniques utilitzades per en Tobies durant els seus gairabè vint anys d’experiència ajustant famílies senceres li assegura que sigui molt possible que vostè obtingui els resultats que està buscant. Si a això li sumem la calidesa del seu tracte, la seva experiència de sanació serà molt plaent... més

 

Assistents quiropràctiques: Daniela Bini, Flora Esteves i Lucia Salcedo són assistents quiropràctiques molt qualificades que estan aquí per a servir-te. La seva experiència col·lectiva suma més de 30 anys. Són expertes en Quiropràctica. Daniela ha format “Hands on Consulting”, un dels seminaris de formació d’assistents quiropràctics més importants d’Europa.

> CONCERTI UNA VISITA
> QUÈ ÉS LA QUIROPRÀCTICA?

missions

Aquest lloc web (http://quiropracticaolimpica.com) proporciona informació sobre els serveis professionals de Tobias Goncharoff. El contingut d'aquest lloc web s'ofereixen amb finalitats informatives i informació només. El propietari no es fa responsable del contingut o les declaracions i opinions expressades per tercers en aquest lloc web. El contingut del lloc web no pretén constituir ni reemplaçar el consell mèdic professional, de manera que el propietari no accepta cap responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar de l'ús d'aquesta informació.