Què és la quiropràctica

La Quiropràctica és la ciència, art i filosofia de com disposar d’un potencial humà natural per a tota la vida, que li permet viure manifestant el seu màxim rendiment. Els quiropràctics treballen amb l’estructura més complexa coneguda a l’univers: el sistema nerviós central. El sistema nerviós central controla i coordina el cos i seu rendiment. Els quiropràctics s’asseguren que hi hagi la mínima interferència possible en el sistema nerviós, per permetre així una adequada comunicació i control del cos i del potencial humà.

El sistema nerviós manté el seu cos en equilibri. Quan el seu cos està equilibrat, la seva condició és òptima.

El sistema nerviós pot comparar-se a un ordinador capaç de processar informació ràpidament i després transmetre aquesta informació d’anada i tornada entre el cervell i el cos. Mantenir en bon estat el potencial humà depèn de tenir una columna vertebral i sistema nerviós que funcionen a nivell òptim. La Quiropràctica es compromet a millorar aquest flux d’informació de manera natural.

La Quiropràctica no pretén tractar malalties o dolències específiques. Reduïm la interferència causada per les subluxacions per millorar la funció del sistema nerviós, un factor essencial que ajuda el cos a aconseguir el seu màxim potencial.

> CONCERTI UNA VISITA
> QUI SOM

Aquest lloc web (http://quiropracticaolimpica.com) proporciona informació sobre els serveis professionals de Tobias Goncharoff. El contingut d'aquest lloc web s'ofereixen amb finalitats informatives i informació només. El propietari no es fa responsable del contingut o les declaracions i opinions expressades per tercers en aquest lloc web. El contingut del lloc web no pretén constituir ni reemplaçar el consell mèdic professional, de manera que el propietari no accepta cap responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar de l'ús d'aquesta informació.