Més detalls sobre com funciona la quiropràctica

La professió quiropràctica és diferent de qualsevol altra professió sanitària. Per a conèixer la seva forma de treballar i de comprendre el cos humà, així com l’objectiu final, cal entendre els següents termes, que són únics i exclusius a la professió quiropràctica:

Sistema nerviós:
El sistema nerviós és una xarxa complexa de més de set trilions de nervis que arriben a controlar totes les cèl·lules del cos. Quan no hi ha cap interferència, el cervell transmet la informació correcta, que arriba a cada cèl·lula per tal que tots els òrgans i sistemes del cos funcionin en perfecta harmonia.

Intel·ligència innata:
La intel·ligència innata flueix a través del sistema nerviós. És l’entitat que permet l’autorregeneració de les cèl·lules afectades, ajudant les persones a viure plenament.

Subluxació:
Quan el sistema nerviós no és capaç d’assimilar l’estrès del seu entorn, crea una compensació causant les subluxacions vertebrals. Les subluxacions provoquen interferències sobre el sistema nerviós, limitant el flux de la intel·ligència innata des del cervell fins a les cèl·lules. Quan hi ha subluxacions a la columna vertebral, la intel·ligència innata no arriba a les cèl·lules amb claredat i potència.

Causes de la subluxació:
Les experiències de la vida que el nostre organisme no pot assimilar provoquen una compensació per part del sistema nerviós, creant una subluxació a la columna vertebral.

  • Emocions/pensaments: Som allò que pensem. Cada emoció produeix una reacció química a l’hipotàlem del cervell, afectant la fisiologia de tot l’organisme. Una vida afectiva alterada ens subluxa a causa de la bioquímica alterada que hi produeix.
  • Toxines: Un ambient tòxic provoca subluxacions. Ingerir fàrmacs, conservants, menjar prefabricat i viure a un entorn contaminat ens pot subluxar, reduint la nostra expressió de vida.
  • Traumes: Les caigudes, els accidents, les postures, el part… poden subluxar-nos, alterant el sistema nerviós i afectant la nostra vitalitat i potencial.

Ajustament quiropràctic:
La tasca d’un quiropràctic consisteix a localitzar i ajustar les subluxacions vertebrals, deixant que la intel·ligència innata flueixi amb màxima força i claredat a cadascun del set trilions de cèl·lules del cos. L’ajustament quiropràctic és una aplicació de força molt precisa sobre la vèrtebra subluxada. Només un quiropràctic qualificat pot efectuar un ajustament. L’ajustament quiropràctic és totalment segur.

> CONCERTI UNA VISITA
> QUI SOM

Aquest lloc web (http://quiropracticaolimpica.com) proporciona informació sobre els serveis professionals de Tobias Goncharoff. El contingut d'aquest lloc web s'ofereixen amb finalitats informatives i informació només. El propietari no es fa responsable del contingut o les declaracions i opinions expressades per tercers en aquest lloc web. El contingut del lloc web no pretén constituir ni reemplaçar el consell mèdic professional, de manera que el propietari no accepta cap responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar de l'ús d'aquesta informació.